TORAH LEESROOSTER

De gewoonte de Torah in 1 één jaar te lezen gaat terug naar de grote rabbijnse leerscholen van Babylon. In Israël werd aanvankelijk de Torah echter in zo’n 3 jaar gelezen.
Rond het jaar 1000 van de christelijke jaartelling is de Babylonische gewoonte overheersend geworden in de synagoge, om de Torah in één jaar te lezen, evenals het gebruik de cyclus af te sluiten en opnieuw te laten beginnen op het feest van de achtste dag (slotdag na het Loofhuttenfeest). Uit deze tijd dateert de koosnaam voor de Toralezing: Simcha Torah (vreugde van de wet). Synagogen van de jaarlijkse en van de driejaarlijkse cyclus vierden de vreugde van de wet samen.
De Torah is echter oorspronkelijk ingedeeld in ongeveer 154 sedariem (hoofdstukken). Deze indeling staat in de kantlijn aangegeven in de handschriften die we van de Torah hebben door de letter samech. Sommige Joodse synagogen volgen ook weer een driejarige cyclus, maar dat is een verknipte versie van de jaarlijkse cyclus.
Voor verdere uitleg: lees de volgende uitleg: Halacha DTC
Afbeelding1  sinai torah
Als gemeente hebben we inmiddels een volledige driejarige cyclus Toarah lezingen gevolgd, verzorgd door Kees Bloed, waarbij óók de verbintenis met de b’riet chadasja (het NT) werd gemaakt. Daar waren we meer en meer tevreden over en de verfijning van dit project is nog steeds in volle gang.

Chiasme’s
Vanaf de najaarsfeesten in 2016 volgen we nieuw pad. Wekelijks zal systematisch de Torah doornemen gaan worden aan de hand van het boek “for he wrote of Me” van T. Beswick.
Dit boek behandeld een diepere profetische laag die aanwezig is in de Torah in de vorm van ‘chiasme’s‘. Dat duidt op een bepaalde visgraatstructuur in de tekst, wijzend naar een schijnbaar heel belangrijk vers: de centrale as. Daarnaast wordt de verbinding gezocht met de gehele TeNaCH, de Evangeliën en de brieven.
Wekelijks zal er vóór de zaterdag een hoofdstuk vertaald maar óók bewerkt worden vanuit het Engels en op deze pagina verschijnen. Daar zitten genoeg tekstgedeeltes ter overdenking vanuit de gehele schrift om de gehele week mee vooruit te kunnen.
De parasja die op de website verschijnt voor de sabbat wordt pas een week later behandeld zodat men zich kan voorbereiden voorafgaande aan de bespreking.
Let op: na elke sabbat kan een verbeterde versie op de website verschijnen met mogelijke aanvullingen/correcties vanuit de bespreking.
1Voorwoord
2 Introductie
3 Bekentenis moment Genesis 3
4 Mijn broeders hoeder Genesis 4
5 Verlossing van de vloek Genesis 5
6 De slechtheid van de mens Genesis 6a
6-9 JHWH zend Zijn Geest Genesis 6-9
10 Nimrod de machtige jager Genesis 10
11 verhoogde namen en eenheid Gen11 v1-9
11b-van-sem-naar-abram-gen11v10-32
12-genesis-12v1-9-abram-vertrok-met-alles
13-verleidt-tot-het-goede-land-genesis13
14-abram-en-melchizedek-genesis-14
15 Verbond v Vrede Gen 15
16 Hager&Ismael Genesis 16
17 Verbond met Izak Genesis 17
18-19 sodom en Gomorra Genesis 18 19
20 Genesis 20
21 Genesis 21 Ismael groot volk
22 de zoon geofferd Genesis 22
23 de waarde v h land Genesis 23
24 beslismoment voor de wereld Gen 24
25 6000jr om een volk te vormen Gen 25
26 Genesis 26
27 Erfelijk bezit toegekend Genesis 27
28 de belofte herhaald Genesis 28
29 de bruid Genesis 29
30 bron van rijkdom Genesis 30
31 hoe tot Jakob te spreken Gen 31
32 32 Genesis 32
33 de ontmoeting v Jakob met Ezau Genesis 33
34 Genesis 34
35 Genesis 35
36 Genesis 36 Ezau Edom
37 Genesis 37 Jozef
38 Genesis 38
39 Jozef Egypte Genesis 39
40 de schenker Genesis 40
41 een Hebreeuwse slaaf Genesis 41
42 Genesis 42 de vertaler
43 Gen 43 en 44
45 Jozef herkend Genesis 45
46 Familie compleet Gen 46
47 een vaste toelage Genesis 47
Jozef typebeeld van de Messias bij zijn 1ste komst en wederkomst
48 Aanneming tot zonen Genesis 48
47-50a Verlossing en oordeel Gen 47-50
47-50b wacht op verlossing Gen 47-50
Samenvatting Genesis

omertelschema2017
omertelschema2018

1. Leven in slavernij Exodus 1
2. Mozes leider en rechter Exodus 2
3. Teken van de dienaar Exodus 3
4. Israël Mijn eerstgeborene Exodus 4
Shemot 11 12 De grote dag van bevrijding Exodus 11 12
Shemot 19 de berg van heiligheid en verbondssluiting Ex 19
shemot 19a horen en doen Ex 19vs1-15
24 Exodus 24vs1-11