TORAH LEESROOSTER

Velen leren dat ‘de wet is afgedaan’ en men blijft vervolgens hangen in een ‘half evangelie’ van ‘gered uit genade’. Voor wie gaat beseffen dat de Wet (Torah) heilig, onveranderlijk en eeuwig is, is het toch nog een heel proces om los te komen van dat oude idee wat er al zo lang ingestampt is.. Een hulpmiddel om de waarheid omtrent de Torah her te ontdekken is het volgende document:
HerstelvdTorah    Neem er de tijd voor dit te bestuderen en dat doe je het beste door het eerst uit te printen!
Zodra je gaat beseffen dat de Torah inderdaad nog steeds de basis is van de hele Schrift groeit vanzelf het verlangen de Torah te bestuderen. Het huis van Juda heeft dat de afgelopen eeuwen trouw gedaan en het huis van Israël is dat dus aan het herontdekken.

De gewoonte de Torah in 1 één jaar te lezen gaat terug naar de grote rabbijnse leerscholen van Babylon. In Israël werd aanvankelijk de Torah echter in zo’n 3 jaar gelezen.
Rond het jaar 1000 van de christelijke jaartelling is de Babylonische gewoonte overheersend geworden in de synagoge, om de Torah in één jaar te lezen, evenals het gebruik de cyclus af te sluiten en opnieuw te laten beginnen op het feest van de achtste dag (slotdag na het Loofhuttenfeest). Uit deze tijd dateert de koosnaam voor de Toralezing: Simcha Torah (vreugde van de wet). Synagogen van de jaarlijkse en van de driejaarlijkse cyclus vierden de vreugde van de wet samen.
De Torah is echter oorspronkelijk ingedeeld in ongeveer 154 sedariem (hoofdstukken). Deze indeling staat in de kantlijn aangegeven in de handschriften die we van de Torah hebben door de letter samech. Sommige Joodse synagogen volgen ook weer een driejarige cyclus, maar dat is een verknipte versie van de jaarlijkse cyclus. Voor verdere uitleg: lees de volgende uitleg: Halacha DTC
Afbeelding1  sinai torah
Als gemeente hebben we inmiddels een volledige driejarige cyclus Toarah lezingen gevolgd, verzorgd door Kees Bloed, waarbij óók de verbintenis met de b’riet chadasja (het NT) werd gemaakt. Daar waren we meer en meer tevreden over en de verfijning van dit project is nog steeds in volle gang.

Chiasme’s
Vanaf de najaarsfeesten in 2016 volgen we nieuw pad. Wekelijks zal systematisch de Torah doornemen gaan worden aan de hand van het boek “for he wrote of Me” van T. Beswick.
Dit boek behandeld een diepere profetische laag die aanwezig is in de Torah in de vorm van ‘chiasme’s‘. Dat duidt op een bepaalde visgraatstructuur in de tekst, wijzend naar een schijnbaar heel belangrijk vers: de centrale as. Daarnaast wordt de verbinding gezocht met de gehele TeNaCH, de Evangeliën en de brieven.
Wekelijks zal er vóór de zaterdag een hoofdstuk vertaald maar óók bewerkt worden vanuit het Engels en op deze pagina verschijnen. Daar zitten genoeg tekstgedeeltes ter overdenking vanuit de gehele schrift om de gehele week mee vooruit te kunnen.
De parasja die op de website verschijnt voor de sabbat wordt pas een week later behandeld zodat men zich kan voorbereiden voorafgaande aan de bespreking.

Let op: na elke sabbat kan een verbeterde versie op de website verschijnen met mogelijke aanvullingen/correcties vanuit de bespreking.

GENESIS (bereshiet- in een begin)
1Voorwoord
2 Introductie
3 Bekentenis moment Genesis 3
4 Mijn broeders hoeder Genesis 4
5 Verlossing van de vloek Genesis 5
6 De slechtheid van de mens Genesis 6a
6-9 JHWH zend Zijn Geest Genesis 6-9
10 Nimrod de machtige jager Genesis 10
11 verhoogde namen en eenheid Gen11 v1-9
11b-van-sem-naar-abram-gen11v10-32
12-genesis-12v1-9-abram-vertrok-met-alles
13-verleidt-tot-het-goede-land-genesis13
14-abram-en-melchizedek-genesis-14
15 Verbond v Vrede Gen 15
16 Hager&Ismael Genesis 16
17 Verbond met Izak Genesis 17
18-19 sodom en Gomorra Genesis 18 19
20 Genesis 20
21 Genesis 21 Ismael groot volk
22-de-zoon-geofferd-Genesis-22-3
23 de waarde v h land Genesis 23
24 beslismoment voor de wereld Gen 24
25 6000jr om een volk te vormen Gen 25
26 Genesis 26
27 Erfelijk bezit toegekend Genesis 27
28 de belofte herhaald Genesis 28
29 de bruid Genesis 29
30 bron van rijkdom Genesis 30
31 hoe tot Jakob te spreken Gen 31
32 32 Genesis 32
33 de ontmoeting v Jakob met Ezau Genesis 33
34 Genesis 34
35 Genesis 35
36 Genesis 36 Ezau Edom
37 Genesis 37 Jozef
38 Genesis 38
39 Jozef Egypte Genesis 39
40 de schenker Genesis 40
41 een Hebreeuwse slaaf Genesis 41
42 Genesis 42 de vertaler
43 Gen 43 en 44
45 Jozef herkend Genesis 45
46 Familie compleet Gen 46
47 een vaste toelage Genesis 47
Jozef typebeeld van de Messias bij zijn 1ste komst en wederkomst
48 Aanneming tot zonen Genesis 48
47-50a Verlossing en oordeel Gen 47-50
47-50b wacht op verlossing Gen 47-50
Samenvatting Genesis

omertelschema2017
omertelschema2018

EXODUS (shemot- dit zijn de namen)
1. Leven in slavernij Exodus 1
2. Mozes leider en rechter Exodus 2
3. Teken van de dienaar Exodus 3
4. Israël Mijn eerstgeborene Exodus 4
5 exodus 5
6a. Mijn volk Exodus 6
6B geslachtslijnen priesters Exodus 6
6C 7a Spreek Exodus 6 en 7
7-10. Een rampzalige winter Exodus 7-10
11 12a De grote dag van bevrijding Exodus 11 12
12b Het vertrek Exodus 12v37-51
13a heiliging eerstgeborene Exodus 13vs1-15
14a Schelfzee Exodus 14
14b 13a slapeloze reis Exodus 13 14
14c zie de verlossing Exodus14
15 Het lied v Mozes Exodus15
15b 16 17 instelling sabbat ex 15-17a
17b de zetel van Mozes Exodus 17
18. Mozes de Toraleraar exodus 18
19a de berg van heiligheid en verbondssluiting Ex 19
19bhoren en doen Ex 19vs1-15
19c 20 Sleutels voor een lang leven in het Koninkrijk
21 Waarde van Leven Exodus 21
22 23 de eerstgeborene behoort Ex 22 23
23 vernietig afgoden Ex 23
24 Exodus 24vs1-11
24b Het getal 12 in de Schrift
24c Verbond bevestigd Exodus 19-24
24d-31 Het brandofferaltaar centraal Exodus 24-31
32 Oorlogsrumoer in het kamp Exodus 32
33 34 Naam en karakter van JHWH Exodus 33 en 34
35 van harte gegeven Exodus 35
35-38 leven in en door de Ruach 35b-38
38b 40 De 12 stammen op het hart van de Messias Ex 38-40
Korte samenvatting Exodus

LEVITICUS (wayiqra- en hij riep)
Inleiding op Leviticus en de maaltijd des Heeren
1-7 de 2 grote geboden Lev 1-7
8 Een geheiligd priesterschap Leviticus 8
9 Een apart gezet volk FOB 8 editie Lev 9.docx
Leviticus 10 De heiligheidscode
10 Priesterdienst luistert nauw leviticus 10
11 levend water Leviticus 11
12-15 Verzoening op de achtste dag Leviticus 12-15
Lev-14vs1-7-Metzora-Van-hoogmoed-naar-ootmoed-def (geen chiasme)

15 reinheid in intieme realtie m v Leviticus 15
16 Beschermend reukwerk boven het verzoendeksel leviticus 16
17a bloed en vet voor JHWH Leviticus 17
17b Eet geen bloed Leveticus 17b
18 Toppunt van afgoderij Leviticus 18
19a vermijd afgoderij & vermenging Leviticus 19vs1-8
19b Heb je naaste lief Leviticus 19vs9 -18
19c onderscheid ipv vermenging lev 19 vs19-37
20 waarde menselijk leven Leviticus 20
21 correct naderen Leviticus 21
22 wedergeboorte Leviticus 22
23 gedenk verbond met feest Leviticus 23
24 Een heilig volk eert JHWH die heilig is Leviticus 24
25 Israël vreemdeling in het land Leviticus 25
26 Het land houdt sabbat Leviticus 26
27 Verantwoording afleggen Leviticus 27

Bemidbar (Bemidbar In de woestijn)
1 en 2 Gekend bij naam, geteld en op weg naar huis Num 1-2

een woordverkondiging extra over Numeri 1 icm Hosea 2 en Romeinen 9:


1&2 Dodelijk middelpunt Numeri 1 en 2
3 en 4 Bescherming door vervanging Numeri 3 en 4
5&6 Leven of dood Numeri 5 en 6

Bijlage bij Numeri 7: Jesaja 9 vers 5 bekeken vanuit verschillende standpunten

Een woordverkondiging bij Ha azienu Deut. 32 met de bijbehorende Schriftlezingen in de 2de bijlage