CONTACT

Contact met de TESJOEVA-gemeente
U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 06-30229930
Liever nog via de mail: info@tesjoeva-gemeente.nl
Mocht u graag wekelijks een mail ontvangen met informatie over de samenkomsten etc. dan kunt u zich opgeven voor de groepsmail die regelmatig verstuurd wordt.

U kunt een financieel offer brengen tijdens de dienst in de “offerkist” of per bank overmaken op rek. nr.: NL24 INGB 0007 4865 33 tnv Stichting Tesjoeva-gemeente.
Onze gemeente heeft een ANBI-toekenning; giften zijn dus belasting aftrekbaar.

Sept 17: De crowdfundingsactie voor Messiaanse groep te Portugal ivm de voorjaarsbrand is gesloten. Het geld is besteed aan een caravan, reiskosten en bouwmaterialen. De rest van het geld isovergedragen aan de gemeenschap zelf ter verdere besteding. Hartelijk dank voor uw gulle gaven; er is ruim 13.000 euro gedoneerd.