CONTACT

Contact met de TESJOEVA-gemeente
U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 06-30229930
Liever nog via de mail: info@tesjoeva-gemeente.nl
Mocht u graag wekelijks een mail ontvangen met informatie over de samenkomsten etc. dan kunt u zich opgeven voor de groepsmail die regelmatig verstuurd wordt.

U kunt een financieel offer brengen tijdens de dienst in de “offerkist” of per bank overmaken op rek. nr: NL24 INGB 0007 4865 33 t.n.v. Stichting Tesjoeva-gemeente
Onze gemeente heeft een ANBI-toekenning; giften zijn dus belasting aftrekbaar.