LINKS

Aanbevolen website’s:

https://www.biblicalunitarian.com/ Eerlijk studie materiaal om de identiteit van de Vader JHWH te onderzoeken in relatie tot Jesjoea, de zoon van JaH, de zoon des mensen.

www.franklinterhorst.nl boeiende studies mbt Israël en bekijk eens het artikel over de sporen van reuzen die er wel degelijk zijn geweest zoals we terug kunnen lezen in Genesis

www.messiaansebeweging.startpagina.nl De naam zegt het al; een startpagina, met heel veel interessante linken

www.hallelu-jah.nl  Bijbeltekstanalyse van de Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel en nog verder terug: de proto-semitische plaatjes-taal!

http://www.jewishtestimonies.com/nl/ Op deze website vertellen Joodse mensen hoe zij Jejoea als de Messias hebben leren kennen. Het doel van de website is om Joodse mensen bekend te maken met hun eigen Messias. Een tweede doel is om christenen en anderen geïnteresseerden te laten zien dat God nog steeds werkt onder Zijn volk Israël en dat Jesjoea 100% Joods was (en is) en zich daar naar gedroeg bij zijn eerste komst op aarde en zich ook zo zal gedragen bij zijn wederkomst..

http://israelitereturn.com  Ephraim and Rimona Frank spreken over het herstel van de 2 huizen van Israël

http://www.immanuel-levensstijl.nl/welkom.html De Immanuel levensstijl is gericht op het meer be-leven van de actieve aanwezigheid van God in ons leven. Naarmate wij meer open staan voor Gods aanwezigheid en invloed in ons leven, gaan we meer leven zoals we bedoeld zijn. Bovendien kunnen we zó beter Zijn hulp ontvangen om eventuele blokkades daarin op te ruimen.