feiten rondom lijden sterven en opstanding Jesjoea

Preek over Psalm 22 als voorbereiding op Pesach; profetisch sprekend over het kruisoffer van Jesjoea waar Hij zegt:” ik ben een worm en geen man”.
Klik op de link: Voorbereiding Pesach 2015crimson

Waar de kerk de kruisiging en graflegging maakt tot goede vrijdag terwijl Bijbels gezien dat verbeeld wordt in het Pesach en men de opstanding maakt tot Pasen in plaats van ‘de dag van de eersteling (uit de doden) is er het een en ander recht te zetten: De dag van de eersteling Jesjoea 2019