EINDTIJD

De Bijbel spreekt op diverse plaatsen over het laatst der dagen. JHWH wil dat Zijn geheiligden voorbereid zijn op de dingen die gaan komen. Tevens geven al die profetieën een indicatie waar we precies in het heilsplan zitten (en dat is heel ver!)  en vormen ze een bewijs dat JHWH in controle is en alle eer toekomt.
Voor een evenwichtige kijk op het laatst der dagen verwijzen we graag naar de eindtijd artikelen van Winand Breur, waaronder:

En samen met hem willen wij dringend waarschuwen tegen de dwaling van de “opname leer”. De opname leer die pas een paar eeuwen geleden ontstaan is, gaat er vanuit dat de gemeente wordt opgenomen in de hemel.. Welnu, de hemel is plaats van JHWH en de aarde is voor de mensenkinderen.. (Psalm 37:29 en 115:16); dat is een 1ste argument.
een 2de argument is dat JHWH niet 2 groepen geheiligden heeft; bijvoorbeeld de Joden die door de verdrukking mogen gaan en de christenen die veilig worden opgenomen.. bij wijze van spreken “toekijkend vanaf de tribune”. Nee, JHWH heeft 1 geheiligd volk: de edele olijf (Israël) en de ingeënte wilde olijf (gelovigen uit de volken – Romeinen 11). Al de gelovigen zullen door de eindtijd verdrukking heen gaan maar zullen bescherming ontvangen, mits ze geloven in Jehosjoea en volharden in het houden van de Torah door de kracht van de Ruach Haqodesh.
De waarheid in het Woord is naar onze interpretatie als volgt: Waar de een beschermd wordt, zoals ik al aangaf, zal de ander overwinnen via de weg van martelaarschap, maar wie daartoe geroepen zijn zullen daarvoor de kracht krijgen op dat moment.
Wil je de gebeurtenissen rondom de 2de komst van de Messias goed plaatsen, kijk dan naar de najaars feesten! Zoals Jehosjoea zelf de voorjaarsfeesten minutieus vervuld heeft bij zijn eerste rondwandeling op aarde, zo zal Jehosjoea ook handelen bij zijn 2de  komst, maar dan minutieus volgens de symboliek van de najaarsfeesten: Dag van de bazuinen – wederkomst; Grote verzoendag – Verzoening voor het volk collectief maar ook oordeel over alle volken; Loofhuttenfeest – oogst van de volken in het vrederijk; 8ste dag – nieuwe hemel en nieuwe aarde. En deze volgorde van gebeurtenissen zie je gewoon terug in de laatste hoofdstukken van Openbaring.
Dit is een zeer korte weerlegging van deze dwaalleer, o.a. gepropageerd door het zoeklicht (dwaallicht dus) die mensen een valse gerustheid geeft, waar Jehosjoea juist oproept om waakzaam te zijn!
in de schuilkelder

Wil je er meer over lezen, dan is de volgende studie echt iets voor jou! Een uitleg van Robinson over de profetische betekenis van de Torah voor ons in de eindtijd met een toepassing op de opnameleer-dwaling; te vinden in de volgende bijlage. Het is een commentaar op de Parasja Bemidbar (Numeri 1-4).
34 Bemidbar_vert aald_double checked
Ga er eens lekker voor zitten want dit is echt een mooie studie die laat zien dat we zonder Torah van het pad af raken/zijn..

Een eindtijd studie die ik u van harte wil aanbevelen is die van Israël Ben Barzle:
The house of Israël RETURNS.
In het Engels en over de 400 bladzijdes, maar zeer goed onderbouwd vanuit het Woord en gefundeerd op de Torah, geschriften en de profeten! Geeft een gedetailleerd en scherp inzicht in de eindtijd profetieën en geeft ook inzicht in “de 2 huizen van Israël.”  Zit je er eenmaal in, dan wil je niet meer stoppen: The House of Israel Returns
De schrijver erkent helaas niet Jesjoea als de Messias, terwijl die toch de levende Torah is en staat hij voor een maan-kalender. De bepaling van het ultieme jubeljaar op 2015-2016 is al weer achterhaald, toch een bijzondere studie.

Er zijn veel  onderwerpen om op te focussen voor wie zich verdiept in Openbaring. Zo ben ik in 2012 al bepaald bij een vrij onbekend en niet uitgewerkt eindtijd thema: de rol van kometen in de oordelen van JHWH die zullen gaan komen over de aarde in het laatst der dagen.
Met dank aan heel veel informatie die ik hierover heb opgedaan uit het boek van Jeffrey Goodman, getiteld: The comets of God, ISBN 978-0-9844891-2-1
Ik vind zijn inzichten zó baanbrekend dat ik zijn boek vanuit het Engels aan het samenvatten ben in het Nederlands en deel I is gereed, aangevuld met zelf ontdekte aanwijzingen in het Woord.

the comets of god

Gezien de tijd waarin we nu leven wereldwijd kan dit thema wel eens heel actueel gaan worden anno 2022 de komende jaren. In de wereld ‘voelt’ men dat wellicht ook aan; toeval of niet, er is momenteel veel aandacht voor de film Don’t look up. Ook waren de films ‘Color out of space’  en  ‘Comet’ op televisie te zien.

klik voor mijn samenvatting van het boek the comets of God op de volgende link:

Deel 3 volgt

Als u in dit onderwerp geïnteresseerd bent, google dan ook eens op de Messiaanse astronoom Gill Brousard!

In de Onderstaande Bijlage verder een aantal Messiaanse Psalmen, bewerkt door Pieter Bos voor deze tijd. Hoe actueel is het Woord van JHWH!
mess psalmen P Bos

Woordverkondiging hoe staande te blijven in de tijd waarin we leven met praktische handvaten. Ken je vijand, kijk ook naar jezelf (tesjoeva) en zie dat de Vader nu eenmaal door verdrukking heen verlossing brengt!