de maaltijd des Heren

In de onderstaande 2 studies heb ik getracht het verschil uit te leggen tussen de maaltijd des Heren en het heilig avondmaal. Het is tevens een pleidooi om de maaltijd des Heren in ere te hertellen; daarmee bedoel ik: vieringen ‘zo dikwijls gij dit doet tot mijn gedachtenis’ en niet slechts één keer per jaar bij de Pesach viering- een kwestie die helaas hier en daar verdeeldheid geeft in Messiaanse gemeentes.  Ook is het een pleidooi om deze zeer krachtige instelling in huiselijke te doen in de avond want zó ging dat in de Handelingen tijd.

Gedachten b d maaltijd des Heren Deel I

Gedachten b d maaltijd des Heren Deel II

Woordverkondiging bij een maaltijd des Heeren vanuit Romeinen 12:12 met de trefwoorden: Hoop – geduld – volharding