STUDIES

Ter informatie: Alle studie materiaal op de gehele website is geplaatst door de voorganger van de Tesjoeva-gemeente en vertolkt daarmee niet persé de mening van bezoekers van de gemeente! De voorganger is ten alle tijde bereid zijn bevindingen eventueel bij te stellen maar wel graag op basis van Bijbelse tegenargumenten die daarvoor op papier zijn uitgewerkt om zo tot een goede vergelijking te kunnen komen in alle rust van een studie moment.

Een actueel mening vormend artikeltje ivm de covid-19 pandemie dat maar weer laat zien dat het niet houden van Torah op het leefgebied voedsel grote problemen met zich mee brengt:

Een vervolg artikel hierop:

Feiten rondom lijden sterven en opstanding Jesjoea 

Gedachten b d maaltijd des Heren Deel I

WAAROM SABBAT

EINDTIJD

DE “TWEE HUIZEN” VAN ISRAEL

BIJBELSE FEESTEN

DE BIJBELSE KALENDER

DE DOOP DOOR ONDERDOMPELING

Johannes 1 wie wat woord V4  Een studie over de identiteit van Jesjoea naar aanleiding van het evangelie naar de beschrijving van Johannes Hst. 1 Leer Johannes 1 te lezen vanuit de context van de hele Schrift en het Hebreeuwse denken en wijze van uitdrukken.

Ook een studie over het onmiskenbare onderscheid tussen onze Hemelse Vader en Jesjoea de Messias is: Hoe eer ik de Vader en de Zoon?

De volgende studie is zo compleet dat ik die ook ruimte wil geven op de website voor degenen die het onderwerp tot op de bodem willen uitzoeken:
JESHUA_Zoon_van_de_levende_God_A4_Web

Overdenking over Job

Wat gebeurt er eigenlijk als er iemand sterft?  Gaat de overledene naar de hemel of de hel?
in de volgende studie kunt u kennis nemen van een verrassende kijk op dit thema, Bijbels onderbouwd: sterven en dan  

In de gemeente is tijdens samenkomsten ruimte ruimte voor gebed rondom zieken; Dit gebeurt soms spontaan maar kan ook op aanvraag en met meer voorbereiding. Zie de hieronder vermelde procedure voor ziekenzalving. Er is in het verleden op deze wijze gebeden voor iemand met oorspeekselklier kanker, voor een cyste in het hoofd achter de hersenstam en voor een ernstig geval van anoraxia Nervosa. Deze 3 personen hebben de genade mogen ontvangen van een herstel of schadebeperking bóven verwachting!
Procedure ziekenzalving Tesjoeva