STUDIES

Feiten rondom lijden sterven en opstanding Jesjoea

Woordverkondiging FOB dag 7         Dag 7 staat voor de doortocht Schelfzee in Exodus en is profetisch voor de toekomst zoals o.a. omschreven in Openbaring

De maaltijd des Heren

WAAROM SABBAT

EINDTIJD

DE “TWEE HUIZEN” VAN ISRAEL

BIJBELSE FEESTEN

DE BIJBELSE KALENDER

DE DOOP DOOR ONDERDOMPELING

Johannes 1 wie wat woord V4  Een studie over de identiteit van Jesjoea naar aanleiding van het evangelie naar de beschrijving van Johannes Hst. 1 Leer Johannes 1 te lezen vanuit de context van de hele Schrift en het Hebreeuwse denken en wijze van uitdrukken.

Vaak wordt Jesaja 9:5 aangedragen als bewijs dat Jesjoea gelijk is aan onze hemelse Vader. Ontdek dat deze gedachte te ontzenuwen is wanneer je het stadium van oppervlakkig lezen en snel conclusies trekken voorbij gaat: Jesaja 9 vers 5 whats in a name

Ook een studie over het onmiskenbare onderscheid tussen onze Hemelse Vader en Jesjoea de Messias is: Hoe eer ik de Vader en de Zoon?

De volgende studie is zo compleet dat ik die ook ruimte wil geven op de website voor degenen die het onderwerp tot op de bodem willen uitzoeken:
JESHUA_Zoon_van_de_levende_God_A4_Web

Overdenking over Job