STUDIES

Een selectie van studie materiaal en preken van mijzelf en materiaal van anderen over diverse onderwerpen. Studiemateriaal om na te denken over de identiteit van Jesjoea ten opzichte van zijn- en onze hemelse Vader, staat op het aparte tabblad JHWH en Jesjoea

Een actueel mening vormend artikeltje ivm de covid-19 pandemie dat maar weer laat zien dat het niet houden van Torah op het leefgebied voedsel grote problemen met zich mee brengt:

Een vervolg artikel hierop:

Feiten rondom lijden sterven en opstanding Jesjoea 

Gedachten b d maaltijd des Heren Deel I

WAAROM SABBAT

EINDTIJD

DE “TWEE HUIZEN” VAN ISRAEL

BIJBELSE FEESTEN

DE BIJBELSE KALENDER

DE DOOP DOOR ONDERDOMPELING

Overdenking over Job

Wat gebeurt er eigenlijk als er iemand sterft?  Gaat de overledene naar de hemel of de hel?
in de volgende studie kunt u kennis nemen van een verrassende kijk op dit thema, Bijbels onderbouwd: sterven en dan  

In de gemeente was tijdens samenkomsten ruimte voor gebed rondom zieken; Dit gebeurde soms spontaan maar kon ook op aanvraag en met meer voorbereiding. Zie de hieronder vermelde procedure voor ziekenzalving, die gebruikt kan worden als format in uw eigen situatie elders. In de geschiedenis van de Tesjoeva-gemeente is op deze wijze gebeden voor iemand met oorspeekselklier kanker, voor een cyste in het hoofd achter de hersenstam en voor een ernstig geval van anoraxia Nervosa. Deze 3 personen hebben de genade mogen ontvangen van een herstel of schadebeperking bóven verwachting!
Procedure ziekenzalving Tesjoeva  

Onderstaande studie over wat er mogelijk heeft plaatsgevonden in de tijdsperiode tussen Genesis 1 vers 2 en vers 3 vond ik zó interessant dat ik die vanuit het Engels vertaald en bewerkt heb. Als dit waar is dan zijn de conclusies van evolutionisten én creationisten deels met elkaar te verenigen. Sommigen doen dit idee bij voorbaat af als de gab-theorie maar wacht even, dat een bekende vrijmetselaar er mee aan de haal gaat wil niet bij voorbaat zeggen dat het niet klopt. Schrift met Schrift vergelijkende kun je gewoon niet heen om wat daar in geschreven staat over dit thema en waar we zo makkelijk overheen lezen.

Woordverkondiging uitgaande van de parasja Wajigash; ‘en hij naderde’ : Onterecht lijden voor de goede zaak: wordt je BITTER of BETER?

Woordverkondiging over de strijd tegen Amalek te Rafidin onder leiding van Mozes, Aaron, Hur en Jozua: schuilen bij de juiste steen houdt je op de been. De zelfde spreekbeurt ook in het Engels toegevoegd