BIJEENKOMSTEN

BIJEENKOMSTEN
Wij komen elke 1ste, 3de, en 4de Sabbat van de maand bijeen in Buurthuis “de Erven” voor “een Heilige samenkomst” aan de Amstelland 2 8302 NM te EMMELOORD.
Let op! het internet wil u doen geloven dat de diensten op urk zijn- klopt niet!
De samenkomst begint om 10:00 uur, de zaal is open vanaf 9:30 uur waarbij koffie of thee beschikbaar is, evenals na de dienst omstreeks 12 uur. Ruime parkeergelegenheid.

Orde van dienst
Momenteel experimenteren we met een andere volgorde van eredienst. In de meeste geloofsgemeenschappen volgt de Woordverkondiging op de “zangdienst” maar we draaien dit sinds enige tijd om. Hoezo dat? Ik citeer David Pawson in zijn boek “Sleutels tot de Bijbel”: Er zijn maar weinig mensen, die beseffen dat Ezra de basis heeft gelegd voor de op de Bijbel gebaseerde synagoge. Vanaf die tijd zou de orde van dienst in de synagoge de aanwijzingen volgen die Ezra had opgesteld; zelfs nu is dat nog zo. In feite is de dienst in elke synagoge het exacte tegendeel van een dienst in een willekeurige christelijke kerk. Hun volgorde was: op de 1ste plaats het Woord van JaH en op de 2de plaats de aanbidding. Je luistert eerst naar JHWH voordat je zelf tegen Hem gaat spreken, want dan is je aanbidding een antwoord op wat Hij tegen jou te zeggen heeft. Op deze manier wint de aanbidding veel meer aan inhoud. Men kan reageren op het Woord met bv blijdschap of juist schuldbelijdenis.. Het Woord van JaH gaat het verloop van de dienst bepalen. Dit was ook de orde van dienst in de eerste christengemeenten, zoals blijkt uit de “Didache”.
Kortom: wederom een Tesjoeva-moment..

Verwachte samenkomsten:

  • 23 juni samenkomst: gezamenlijke bespreking chiasme in Exodus 5
  • 30 juni géén samenkomst (5de zaterdag)
  • 7 juli samenkomst
  • 14 juli géén samenkomst (2de zaterdag van de maand)
  • 28 juli samenkomst
Voor wie al data voor de jaarlijkse Feesten van 2018 wil reserveren, de voorjaarsequinox viel visueel op 21 maart en de najaarsequinox zal vallen op 23 september.
Met deze 2 ‘ijk’dagen in de natuur kun je al de verdere feesten zowel in het voor als in het najaar uittellen met Leviticus 23 als handleiding.
Zo komen we op de volgende vervolgdata van de jaarlijkse feestdagen in 2018:

21 juni Nieuwe maandsdag (zomerzonnewende)
zo 23 september  Dag van de Bazuin
ma  1 okt avond  Gr Verzoendag vooravond
di 2 okt avond Gr Verzoendag slotavond
zo 7 okt  LHF dag 1
zo 14 okt  LHF dag 8
 Drukwerk