BIJEENKOMSTEN

BIJEENKOMSTEN
Wij komen elke 1ste, 3de, en 4de Sabbat van de maand bijeen in Buurthuis “de Erven” voor “een Heilige samenkomst” aan de Amstelland 2 8302 NM te Emmeloord.
De samenkomst begint om 10:00 uur, de zaal is open vanaf 9:30 uur waarbij koffie of thee beschikbaar is, evenals na de dienst omstreeks 12 uur. Ruime parkeergelegenheid.

Orde van dienst
Momenteel experimenteren we met een andere volgorde van eredienst. In de meeste geloofsgemeenschappen volgt de Woordverkondiging op de “zangdienst” maar we draaien dit sinds enige tijd om. Hoezo dat? Ik citeer David Pawson in zijn boek “Sleutels tot de Bijbel”: Er zijn maar weinig mensen, die beseffen dat Ezra de basis heeft gelegd voor de op de Bijbel gebaseerde synagoge. Vanaf die tijd zou de orde van dienst in de synagoge de aanwijzingen volgen die Ezra had opgesteld; zelfs nu is dat nog zo. In feite is de dienst in elke synagoge het exacte tegendeel van een dienst in een willekeurige christelijke kerk. Hun volgorde was: op de 1ste plaats het Woord van JaH en op de 2de plaats de aanbidding. Je luistert eerst naar JHWH voordat je zelf tegen Hem gaat spreken, want dan is je aanbidding een antwoord op wat Hij tegen jou te zeggen heeft. Op deze manier wint de aanbidding veel meer aan inhoud. Men kan reageren op het Woord met bv blijdschap of juist schuldbelijdenis.. Het Woord van JaH gaat het verloop van de dienst bepalen. Dit was ook de orde van dienst in de eerste christengemeenten, zoals blijkt uit de “Didache”.
Kortom: wederom een Tesjoeva-moment..

Verwachte samenkomsten:
de najaarsfeesten!

 • 23 september Dag van de bazuin (yom teruah) In de Joodse traditie tevens sabbat Tesjoeva. Bijbels gezien de dag van de visueel te observeren najaars equinox (
  i.t.t. de wiskundige berekening van de NASA -22 september)  23 september is ook de dag waarop het teken aan de hemel uit Openbaring 12 prominent aan de hemel staat.
  Samenkomst met maaltijd daarna tot in de loop van de middag.
 • 30 september géén samenkomst.
 • Zondag 1 oktober: eet je laatste maaltijd vóór het vasten thuis en wees welkom voor een samenkomst vanaf 18.00 uur ivm Grote Verzoendag.
 • Maandag 2 oktober Grote verzoendag (yom kippoer) Breken van het vasten om 18.00 uur met een dankdienst en eenvoudige maaltijd met brood & wijn en soep
 • Joodse sabbatdag 7 oktober dag 1 Loofhuttenfeest (soekkot) Feestelijke samenkomst en aansluitend maaltijd, ontmoeting tot in de middaguren.
 • Vrijdagavond 13 oktober dag 7 Loofhuttenfeest vanaf 17 uur inloop/maaltijd/ feest omdat de 14de het gebouw niet beschikbaar is.
 • Joodse sabbatdag 14 oktober Feest van de 8ste dag Loofhuttenfeest Let op! buurthuis is bezet! > géén samenkomst in het buurthuis
  Onderling overleg is nodig om te bezien of er misschien op een huisadres valt samen te komen?? Zal ook afhangen van het aantal gegadigden.
 • In de tussenliggende dagen van het LHF is het natuurlijk ook feest- het idee is om onderling elkaar uit te nodigen voor 1 of meerdere avonden om bv de maaltijd te delen. Dat kan natuurlijk ook 1 op 1 of b.v. als 2 gezinnen.

Drukwerk