BIJEENKOMSTEN

BIJEENKOMSTEN
Wij komen elke 1ste, 3de, en 4de Sabbat van de maand bijeen in Buurthuis “de Erven” voor “een Heilige samenkomst” aan de Amstelland 2 8302 NM te EMMELOORD.
De samenkomst begint om 10:00 uur, de zaal is open vanaf 9:30 uur waarbij koffie of thee beschikbaar is, evenals na de dienst omstreeks 12 uur. Ruime gratis parkeergelegenheid nabij het buurthuis.
 

Verwachte samenkomsten:

  • 4 december samenkomst
  • 11 december géén samenkomst
  • 18 december samenkomst
  • 25 december samenkomst
  • 1 januari 2022 samenkomst
Orde van dienst
We hebben een periode geëxperimenteerd met een andere volgorde van eredienst. In de meeste geloofsgemeenschappen volgt de Woordverkondiging op de "zangdienst" maar wij hebben dit getracht meer om te draaien. Hoezo dat? Ik citeer David Pawson in zijn boek "Sleutels tot de Bijbel": Er zijn maar weinig mensen, die beseffen dat Ezra de basis heeft gelegd voor de op de Bijbel gebaseerde synagoge. Vanaf die tijd zou de orde van dienst in de synagoge de aanwijzingen volgen die Ezra had opgesteld; zelfs nu is dat nog zo. In feite is de dienst in elke synagoge het exacte tegendeel van een dienst in een willekeurige christelijke kerk. Hun volgorde was: op de 1ste plaats het Woord van JaH en op de 2de plaats de aanbidding. Je luistert eerst naar JHWH voordat je zelf tegen Hem gaat spreken, want dan is je aanbidding een antwoord op wat Hij tegen jou te zeggen heeft. Op deze manier wint de aanbidding veel meer aan inhoud. Men kan reageren op het Woord met bv blijdschap of juist schuldbelijdenis.. Het Woord van JaH gaat het verloop van de dienst bepalen. Dit was ook de orde van dienst in de eerste christengemeenten, zoals blijkt uit de "Didache".
 Kortom: wederom een Tesjoeva-moment..zou je zeggen.
In de praktijk hebben we echter gemerkt dat er toch ook behoefte is om vóór de Woordverkondiging te zingen. Zie het als een soort 'acclimatiseren'. Dit past ook weer bij de Psalm die zegt: JaH troont op de lofzangen van Zijn volk.. Ook merkten we dat de Woordverkondiging vaak uitloopt 'omdat je immers veel tijd hebt' en dan schiet het zingen er bij in. Vanaf nu is er in iedergeval ruimte om beide varianten te kiezen voor degene die een zangdienst maakt ter voorbereiding op de samenkomst.

Verder worden onder de verantwoordelijkheid van de voorganger alleen liederen gezongen waarin duidelijk het onderscheid wordt gemaakt tussen JHWH de Vader en Zijn zoon des mensen - Jesjoea - die Hij gezonden heeft. Zie voor wat verdere uitleg de inleiding op de liederenlijst in de bijlage: 
voorblad Liederenlijst Tesjoeva gemeente
Drukwerk