BIJEENKOMSTEN

BIJEENKOMSTEN
Wij komen elke 1ste, 3de, en 4de Sabbat van de maand bijeen in Buurthuis “de Erven” voor “een Heilige samenkomst” aan de Amstelland 2 8302 NM te EMMELOORD.
Let op! het internet wil u mogelijk doen geloven dat de diensten op Urk zijn- klopt niet!
De samenkomst begint om 10:00 uur, de zaal is open vanaf 9:30 uur waarbij koffie of thee beschikbaar is, evenals na de dienst omstreeks 12 uur. Ruime parkeergelegenheid.
Verwachte samenkomsten:

 • Bericht over het stoppen van de fysieke samenkomsten eerder deze maand:
  Beste mensen,
  Vanuit het verlangen om samen te komen voor ontmoeting, gebed en Woordverkondiging heb ik zo lang mogelijk gewacht met het nemen van een beslissing over de vraag of we wel of niet door gaan met het organiseren van samenkomsten.
  Na verschillende adviezen, die lijnrecht tegenover elkaar staan zorgvuldig te hebben afgewogen besluit ik bij deze toch dat in iedergeval de eerst komende 3 samenkomsten niet meer door zullen gaan vanwege de corona pandemie.

  Ik vind dit heel verdrietig maar moet denken aan de het repliek van Jesjoea aan satan die hem uitdaagde om toch van het dak van te tempel te springen omdat de engelen hem immers wel zouden dragen: Er staat geschreven: je mag JHWH niet verzoeken..
  Intensief met elkaar optrekken gedurende ruim 3 á 4 uur in een tamelijk krappe samenkomst ruimte is niet wijs op dit moment, een vorm van verzoeken wat mij betreft, ik wil daar geen verantwoordelijkheid voor dragen.

  Mijn besluit komt niet voort uit angst; Mijn- en ons leven is immers in handen van de hemelse Vader maar hij heeft ons naast moed ook een gezond verstand gegeven.

  Doel van deze ons zelf opgelegde quarantaine is met name om een bijdrage te leveren om de verspreiding van het virus af te remmen; dat vind ik een goede zaak en een maatschappelijke verantwoordelijkheid die ook wij als gemeente niet mogen negeren. Kijkend naar de landen om ons heen waar het virus eerder is uitgebroken staat ons nog heel wat te wachten in ons dichtbevolkte land.

  Ik wens een ieder bescherming & gezondheid toe en veel wijsheid en bedachtzaamheid in deze dagen, ook in het bedenken hoe de komende sabbatten door te komen.

  Mag ik afsluiten op dit moment met een paar verzen uit Psalm 16 die ik vanmorgen tot mij nam: Vers 6-9:
  Ik loof JHWH, Die mij raad heeft gegeven; zelfs ‘s nachts onderwijzen mij mijn nieren.
  Ik stel mij JHWH voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Shalom

 • de gemeente NOP heeft het buurthuis vooralsnog gesloten zodat we ook met 30 man géén samenkomst kunnen beleggen.
 • Zondag 31 mei  Shavoeot – bij redelijk weer hopen we een viering in bv het Kuinderbos te organiseren met maximaal 30 personen- nadere info volgt
Orde van dienst
We hebben een periode geëxperimenteerd met een andere volgorde van eredienst. In de meeste geloofsgemeenschappen volgt de Woordverkondiging op de "zangdienst" maar wij hebben dit getracht meer om te draaien. Hoezo dat? Ik citeer David Pawson in zijn boek "Sleutels tot de Bijbel": Er zijn maar weinig mensen, die beseffen dat Ezra de basis heeft gelegd voor de op de Bijbel gebaseerde synagoge. Vanaf die tijd zou de orde van dienst in de synagoge de aanwijzingen volgen die Ezra had opgesteld; zelfs nu is dat nog zo. In feite is de dienst in elke synagoge het exacte tegendeel van een dienst in een willekeurige christelijke kerk. Hun volgorde was: op de 1ste plaats het Woord van JaH en op de 2de plaats de aanbidding. Je luistert eerst naar JHWH voordat je zelf tegen Hem gaat spreken, want dan is je aanbidding een antwoord op wat Hij tegen jou te zeggen heeft. Op deze manier wint de aanbidding veel meer aan inhoud. Men kan reageren op het Woord met bv blijdschap of juist schuldbelijdenis.. Het Woord van JaH gaat het verloop van de dienst bepalen. Dit was ook de orde van dienst in de eerste christengemeenten, zoals blijkt uit de "Didache".
 Kortom: wederom een Tesjoeva-moment..zou je zeggen.
In de praktijk hebben we echter gemerkt dat er toch ook behoefte is om vóór de Woordverkondiging te zingen. Zie het als een soort 'acclimatiseren'. Dit past ook weer bij de Psalm die zegt: JaH troont op de lofzangen van Zijn volk.. Ook merkten we dat de Woordverkondiging vaak uitloopt 'omdat je immers veel tijd hebt' en dan schiet het zingen er bij in. Vanaf nu is er in iedergeval ruimte om beide varianten te kiezen voor degene die een zangdienst maakt ter voorbereiding op de samenkomst.

Verder worden onder de verantwoordelijkheid van de voorganger alleen liederen gezongen waarin duidelijk het onderscheid wordt gemaakt tussen JHWH de Vader en Zijn zoon des mensen - Jesjoea - die Hij gezonden heeft. Zie voor wat verdere uitleg de inleiding op de liederenlijst in de bijlage: 
voorblad Liederenlijst Tesjoeva gemeente
Drukwerk